Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Foto: Robert Boman

Domare

Domare är en viktig del av helheten inom Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet. Uppdraget är både ansvarsfullt och givande. Som domare är man en nyckelperson för att rättvisa förhållanden gäller vid match och för att spelet flyter på enligt regelboken. Den här sidan riktar sig till dig som är nyfiken på att bli domare, redan är verksam som domare eller undrar vilka karriärvägar som finns.

BLI DOMARE

Det finns många anledningar till att bli domare:

  • Det är utmanande och kul.
  • Du får en utbildning i ledarskap och lär dig att leda andra.
  • Du utvecklas som människa.
  • Du lär känna andra domare och blir en del av en gemenskap.
  • Du får ekonomisk ersättning för uppdragen.

Kul att du är nyfiken på att bli domare! Börja med att låta din förening veta att du vill utbilda dig. Föreningen kan då med hjälp av Svenska Volleybollförbundet förlägga en domarutbildning till din ort. För dig som inte är föreningsaktiv rekommenderas att kontakta Svenska Volleybollförbundet via utbildning@volleyboll.se .

Svenska Volleybollförbundet erbjuder en grundkurs, Volleybolldomare steg 1, som innefattar både teori, praktik och prov. När du är godkänd får du titeln Volleybolldomare och är behörig att döma i division 2 och division 3.

Läs mer om utbildningen här!

Volleybollmatcher döms av ett team bestående av en förstedomare och en andredomare. Under de allra största nationella tävlingarna, exempelvis SM-finalerna och Grand Prix, finns även linjedomare. Som utbildad volleybolldomare kan du inneha alla typer av domarroller.

Förstedomaren
Förstedomaren utför sina uppgifter på en domarstol placerad vid ena änden av nätet. Förstedomaren leder matchen från början till slut. Hen har befogenhet över alla personer i funktionärsstaben och över lagmedlemmarna. Under matchen är förstedomarens beslut slutgiltiga.

Andredomaren
Andredomaren utför sina uppgifter utanför planen vid stolpen på motsatt sida om förstedomaren. Andredomaren är förstedomarens medhjälpare, men har också sitt eget ansvarsområde. Skulle förstedomaren inte kunna fortsätta sitt arbete kan andredomaren ersätta denne.

Linjedomaren
Linjedomare är placerade vid planens hörn och är utrustade med flaggor. De kontrollerar bland annat linjer, bollberöringar och övertramp och stöttar förstedomaren i dennes beslut.

Seriespelsmatcher döms alltid av utbildade domare.

I Elitserien och divsion 1 tillsätts domare av utsedda domartillsättare.

I division 2 och division 3 tillsätts domare av arrangerande förening.

Volleybolldomare Steg 1
Titeln Volleybolldomare Steg 1 får du efter att med godkänt resultat ha genomgått grundkursen Svenska Volleybollförbundet tillhandhåller. Ger dig möjlighet att döma matcher i Svenska Volleybollförbundets seriesystem; främst i division 2 och division 3, men mer erfarna Steg 1-domare kan döma även i division 1.

Volleybolldomare Steg 1 kallas till olika typer av fortbildningar, såväl teoritiska som praktiska, med erfarna observatörer som coachar individerna för vidare utveckling.

Volleybolldomare Steg 2
Titeln Volleybolldomare Steg 2 erhålls efter att med godkänt reslutat genomfört en Steg 2-utbilding, till vilken särskilt skickliga Volleybolldomare Steg 1 tas ut att genomgå. Som Volleybolldomare Steg 2 dömer du matcher i division 1-3.

Volleybolldomare Steg 2 kallas till olika typer av fortbildningar, såväl teoritiska som praktiska, med erfarna observatörer som coachar individerna för vidare utveckling.

Elitdomare
Titeln Elitdomare erhålls efter godkänd Elitdomarkurs. Elitdomare kan döma på alla nivåer i Svenska Volleybollförbundets seriesystem, inklusive Grand Prix och Elitserien, som utgör svensk elitvolleybollsfinrum och den högsta nationella tävlingsnivån i Sverige. För att vara behörig att bli uttagen att delta vid en Elitdomarkurs ska du vara en erfaren Steg 2-domare, ha deltagit vid flera fortbildningsträffar samt vara lämpad för rollen.

Internationell domare
Särskilt skickliga elitdomare med ambition att göra karriär kan bli nominerade till Internationella Volleybollförbundet som kandidater till att bli Internationell domare. Som Internationell domare blir du tilldelad uppdrag vid internationella tävlingar och mästerskap på både ungdoms- och seniornivå.

REGLER & DIREKTIV

Domarens uppdrag ramas in av Internationella Volleybollförbundets officiella regelbok, som finns översatt till svenska, samt tillhörande regelkommentarer som uppdateras inför varje säsong.

Till detta tillkommer även volleybollens tävlingsbestämmelser. Samtliga dessa dokument återfinns i dokumentbanken.

ERSÄTTNING

Domare får ersättning för utförda uppdrag samt resan till och från uppdraget. Ju högre tävlingsnivå uppdraget utförs på, desto större är ersättningen. I de ekonomiska bestämmelserna (§8) framgår vilken ersättning som gäller för respektive uppdrag och hur resekostnader ersätts (§4). Ekonomiska bestämmelserna finns i dokumentbanken. Länk till annan webbplats. Där finns också en mall för domarräkningar att ladda ner.

DOMARKLÄDER

De domarkläder som är fastställda av Svenska volleybollförbundet är en blå pikétröja från Craft med Svensk volleybolls logotyp och tillhörande svarta byxor. Om man vill får man ha en svart långärmad underställströja eller liknande under. Strävan är att domarna i en match är lika, dvs. antigen har båda domarna pikétröjan utan underställ eller så har båda domarna pikétröjan med underställ. Övriga produkter som finns att beställa är valfria att köpa.

Kläderna beställs via Svensk volleybolls domarshop på Stadium Teamsales Länk till annan webbplats. och varje domare/förening får en aktiveringslänk för att kunna skapa ett konto för att kunna göra beställningar.

Saknar du eller föreningen ett konto? Skicka ett mail till info@volleyboll.se märkt ”Domarkläder”.

DOMARORGANISATION

Tävlingsledningen
Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning (TL) jobbar med domarfrågor som rör spelets regler, ekonomiska bestämmelser samt tävlingsbestämmelser. Dessa styrdokument ligger till grund för domarverksamheten.

Utbildning
Utbildningsförfrågningar och utbildningsmaterial, samt planering och genomförande av fortbildningar för domare hanteras av utbildningsansvariga, utbildning@volleyboll.se

Referensgruppen domare
Referensgruppen domare består av sakkunniga som i domarfrågor agerar bollplank till förbundsstyrelsen, tävlingsledningen och kansliet. Ansvarsbeskrivning finns i dokumentbanken. Länk till annan webbplats. Kontaktuppgifter till referensgruppen finns här. Länk till annan webbplats.

Domarregistret
Domarregister finns tillgängligt via Profixio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. för domare och föreningar. Registret visar vilka domare som finns och är till hjälp vid tillsättning.

SÅ LÄR SIG BARN OCH UNGA DOMARSYSSLAN

Vid barn- och ungdomstävlingar arrangerade av distrikt eller föreningar är filosofin att lagen turas om att döma varandras matcher.

Att spelarna själva dömer är ett fantastiskt bra sätt att lära dem ta ansvar och att respektera såväl reglerna i sig som de som dömer. Spelare och ledare skapar sig förståelse för domarrollens utmaningar samt kommer till insikt med att misstag kan ske och att det går att leva med dessa.

Den utbildning som spelarna behöver för att utföra uppdraget (regelkunskap, domartecken mm) sker inom föreningarna, gärna i samspel med SISU Idrottsutbildarna.

Äldre ungdomar tävlar ofta både i sin ålderskategori och i seriespel för seniorer. Då är det lämpligt att föreningarna fångar upp individerna med intresse och fallenhet för domarrollen och att föreningen anmäler intresse för att arrangera Volleybolldomarutbildningar.

Foto: Robert Boman

Sponsorer