Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Volleyboll som gymnasieutbildning!

För dig som vill kombinera dina gymnasiestudier med en elitsatsning på volleyboll erbjuder Svenska Volleybollförbundet följande möjligheter:

  • RIG (Riksidrottsgymnasiet) i Falköping med plats för 54 volleyelever. Årligen antas ca 9 pojkar och 9 flickor som vill elitsatsa på volleyboll och/eller beachvolley. Klicka in på RIG Falköpings webbplats för mer information!

  • NIU-skolor (Nationellt godkända idrottsutbildningar) som har ett regionalt upptagningsområde. Mer information om NIU hittas här nedan!

Gemensamt för RIG och NIU är att de erbjuder en fantastisk möjlighet att kombinera studier med elitsatsning på volleyboll, men det finns även några skillnader:

  • RIG har riksrekrytering (förstahandsmottagning) och eleverna får inackorderingsstöd. Till RIG flyttar man (om man inte bor nära). På schemat står 15 timmar volleyboll och beachvolley i veckan. Utbildningen tar hand om helheten kring volleyboll, skola och boende. Man spelar i lag med andra RIG-elever och elitsatsar mot internationellt spel. I samband med ungdomsmästerskap spelar man med sin hemmaklubb.

  • NIU-skolor har lokal/regional antagning och välkomnar elever som bor kvar i hemkommunen, men kan ofta även ta emot elever från andra orter förutsatt att det skrivs samverkansavtal mellan de aktuella kommunerna. Den schemalagda volleybollträningen på skolan kombineras med träning i det lokala klubblaget vilket gör att den totala träningsdosen uppgår till omkring 9-15 timmar per vecka. Målet med satsningen är att rusta spelaren för en elitkarriär.

Det finns nu sju NIU-skolor som bedriver volleybollverksamhet:

Senast den 1 december året innan eleven börjar gymnasiet ska ansökan till RIG och NIU skickas in.

  • SÖK TILL RIG
    På RIG Falköpings webbplats finns information om hur du ansöker om plats.
  • SÖK TILL NIU
    Kontakta NIU-skolan eller besök dess hemsida (se länkar under rubriken "NIU-skolor med volleyboll") för att få information om hur du gör ansökan, då processerna kan skilja sig skolorna emellan. Observera att antalet platser är begränsade och du konkurrerar både med den idrottsliga antagningen och med ditt slutbetyg från nian. Det räcker alltså inte med att bli godkänd och uttagen för själva idrotten för att få en plats på en NIU-utbildning.

Sök till båda!
För elever i årskurs 9 kan det vara svårt att i ett tidigt skede bestämma sig för om och vart man vill söka. Rekommendationen är att ansöka till både RIG och NIU för att hålla alla dörrar öppna och för att på så vis låta beslut mogna fram.

Sponsorer