Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Foto: Robert Boman

Domare

Domare är en viktig del av helheten inom Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet. Uppdraget är både ansvarsfullt och givande. Som domare är man en nyckelperson för att rättvisa förhållanden gäller vid match och för att spelet flyter på enligt regelboken. Den här sidan riktar sig till dig som är nyfiken på att bli domare, redan är verksam som domare eller undrar vilka karriärvägar som finns.

BLI DOMARE

Det finns många anledningar till bli domare:

  • Att det är utmanande och kul.
  • Att du får en utbildning i ledarskap och lär dig att leda andra.
  • Att du utvecklas som människa.
  • Att du lär känna andra domare och blir en del av en gemenskap.
  • Att du får ekonomisk ersättning för uppdragen.

Kul att du är nyfiken på att bli domare! Börja med att låta din förening veta att du vill utbilda dig. Föreningen kan då med hjälp av Svenska Volleybollförbundet förlägga en domarutbildning till din ort. För dig som inte är föreningsaktiv rekommenderas att kontaka Svenska Volleybollförbundet via info@volleyboll.se.

Beachvolleydomare utbildas oftast i samband med tävlingar på högre nationell nivå. Aktuell tävling blir ett bra tillfälle för både teori och praktik.

Läs mer om utbildningen här!

Beachvolleymatcher på högre nationell nivå döms av ett team bestående av en förstedomare och en andredomare. Som utbildad beachvolleydomare kan du inneha båda domarrollerna.

Förstedomaren
Förstedomaren utför sina uppgifter på en domarstol placerad vid ena änden av nätet. Förstedomaren leder matchen från början till slut. Hen har befogenhet över alla personer i funktionärsstaben och över lagmedlemmarna. Under matchen är förstedomarens beslut slutgiltiga.

Andredomaren
Andredomaren utför sina uppgifter utanför planen vid stolpen på motsatt sida om förstedomaren. Andredomaren är förstedomarens medhjälpare, men har också sitt eget ansvarsområde. Skulle förstedomaren inte kunna fortsätta sitt arbete kan andredomaren
ersätta denne.

Föreningar som arrangerar elittävlingar kan ibland tillsätta lokala domare och arrangerar då ofta en domarutbildning i samband med och inför arrangemanget. Det vanliga är att domare på elittävlingar tillsätts av förbundet.

Är du utbildad beachvolleydomare och vill döma elittävlingar? Kontakta info@volleyboll.se!

Beachvolleydomare
Titeln Beachvolleydomare får du efter att med godkänt resultat ha genomgått grundkursen Svenska Volleybollförbundet tillhandhåller. Ger dig möjlighet att döma matcher i Svenska Volleybollförbundets tävlingssystem för beachvolley.

Beachvolleydomare coachas av erfarna observatörer för vidare utveckling.

Förbundsdomare
Titeln Förbundsdomare erhålls för särskilt skickliga och erfarna Beachvolleydomare. Förbundsdomare kan döma på alla nivåer i Svenska Volleybollförbundets tävlingsstem och får döma de mest prestigefulla matcherna på Swedish Beach Tour och vid SM.

Internationell domare
Särskilt skickliga Förbundsdomare med ambition att göra karriär kan bli nominerade till Internationella Volleybollförbundet som kandidater till att bli Internationell beachvolleydomare. Som Internationell beachvolleydomare blir du tilldelad uppdrag vid internationella tävlingar och mästerskap på både ungdoms- och seniornivå.

En bild

REGLER & DIREKTIV

Domarens uppdrag ramas in av Internationella Volleybollförbundets officiella regelbok.

Till detta tillkommer även beachvolleyns tävlingsbestämmelser. Samtliga dessa dokument återfinns i dokumentbanken.

ERSÄTTNING

Domare får ersättning för utförda uppdrag. Ju högre tävlingsnivå uppdraget utförs på, desto större är ersättningen. De ekonomiska bestämmelserna visar vilken ersättning som gäller för respektive uppdrag. Ekonomiska bestämmelserna finns i dokumentbanken.

DOMARORGANISATION

Tävlingsledningen
Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning (TL) jobbar med domarfrågor, vilket innefattar utbildning, spelets regler, ekonomiska bestämmelser samt tävlingsbestämmelser. Dessa styrdokument ligger till grund för domarverksamheten.

Referensgruppen domare
Referensgruppen domare består av sakkunniga som i domarfrågor agerar bollplank till förbundsstyrelsen och tävlingsledningen. Ansvarsbeskrivning finns i dokumentbanken Länk till annan webbplats.. Kontaktuppgifter till referensgruppen finns här.

Domarregistret
Domarregister finns tillgängligt via Profixio Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för domare och föreningar. Registret visar vilka domare som finns och är till hjälp vid tillsättning.

SÅ LÄR SIG SPELARNA DOMARSYSSLAN

Vid barn- och ungdomstävlingar samt vid rankinggrundande tävlingar på lägre och mellanhög nivå är filosofin att lagen turas om att döma varandras matcher.

Att spelarna själva dömer är ett fantastikt bra sätt att lära dem ta ansvar och att respektera såväl reglerna i sig som de som dömer. Spelare och ledare skapar sig förståelse för domarrollens utmaningar samt kommer till insikt med att misstag kan ske och att det går att leva med dessa.

Den utbildning som spelarna behöver för att utföra uppdraget (regelkunkskap, domartecken mm) sker inom föreningarna, gärna i samspel med SISU Idrottsutbildarna.

Föreningar kan med fördel fånga upp individer med intresse och fallenhet för domarrollen och för deras räkning arrangera Beachvolleydomarutbildningar.

Foto: Robert Boman

Sponsorer