Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Starta förening

Att starta och driva förening är stimulerande, lärorikt och fantastiskt roligt. Att göra det inom volleyboll är ännu bättre! På den här sidan har vi samlat information som hjälper dig genom processen, från uppstart till anslutning i Svenska Volleybollförbundet.

Föreningar ansöker om medlemskap till Svenska Volleybollförbundet. För att bli medlem kan ni följa stegen nedan. Genom att bli medlem i Svenska Volleybollförbundet ansluts ni också till RF (Riksidrottsförbundet). Är ni redan medlemmar i ett annat specialidrottsförbund är proceduren kortare. Då hoppar ni över steg 1.

Är ni en helt ny förening rekommenderar vi att redan från början kontakta ert lokala RF-SISU distrikt som är en bra hjälp vid uppstart av föreningar. Hitta ditt distrikt här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. BILDA OCH VÄLJ NAMN PÅ FÖRENINGEN

Kalla dem som är intresserade till ett uppstartsmöte eller bildandemöte. På mötet väljer ni en styrelse på minst tre (3) personer. Ni beslutar också om föreningens namn och fastställer stadgar. Namnet på föreningen får inte vara vad som helst. Vad en förening får heta är reglerat i RF:s stadgar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i särskilda anvisningar för namn på idrottsförening.

Så genomförs bildandemötet
Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesordföranden lotsar deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två protokolljusterare och rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Beslut om medlemsavgiftens storlek
  10. Val av interimsstyrelse (ordförande samt X antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

För att den idrottsliga verksamheten ska komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag med mera. Inför dessa kontakter kan ett samtal med RF-SISU distriktet vara bra Länk till annan webbplats..

2. ANSÖK OM MEDLEMSKAP

I det här steget har det blivit dags att ansluta föreningen till Svenska Volleybollförbundet. Det gör ni genom att fylla i ett onlineformulär på RF:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följande handlingar ska bifogas/laddas upp i Onlineformuläret:
- Kopia (dvs PDF) på föreningens stadgar
- Kopia (dvs PDF) på påskrivet bildandeprotokoll eller årsmötesprotokoll.

3. EFTER GODKÄNNANDE

När allt ovan är klart kommer ansökan att behandlas. När Svenska Volleybollförbundet godkänt ansökan skickar vi vidare ärendet för beslut hos RF.

När även RF godkänt ansökan kommer er förening:
1. Få besked från Skatteverket.
2. Få meddelande via brev eller e-post från Riksidrottsförbundet. Där ni erhåller ert ID nummer (ej Organisationsnummer).
3. Få tillgång till Idrottonline - ett onlinebaserat föreningsadminverktyg. Där kan medlemshantering, bidragsansökningar, licenshantering, närvaroregistrering mm göras. Läs mer på www.idrottonline.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
4. Tillhöra ett Volleybolldistriktsförbund.
5. Faktureras medlemsavgift av Svenska Volleybollförbundet.

EN BRA START FÖR NYA FÖRENINGAR

Nedan följer ett par hjälpsamma länkar på vägen till en framgångsrik förening:
- Introduktionsutbildning för Föreningar Länk till annan webbplats. - webbutbildning med SISU Idrottsutbildarna
- Erbjudanden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Alla idrottsföreningar har genom RF en rad olika erbjudanden.
- Skatteverket Länk till annan webbplats.- Även Skatteverket har bra information för nya föreningar. Speciellt om föreningen behöver arbetsgivarregistreras.

Som medlemsförening i Svenska Volleybollförbundet kan ni givetvis alltid höra av er med frågor till info@volleyboll.se!

Lycka till och välkommen som medlem i Svenska Volleybollförbundet!


Sponsorer