Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Årsmötet

Årsmötet är Svenska Volleybollförbundets högsta beslutande organ. Här kan din förening vara med och påverka framtiden för Svensk volleyboll. Mötet hålls årligen senast i maj månad. Tid och plats annonseras på volleyboll.se senast tre månader innan mötet är planerat att hållas. Samtliga handlingar inför varje årsmöte läggs upp på den här sidan och finns sedan tillgängliga under ett år.

Nominera till valberedningen
Val till förbundsstyrelsen, juridiska nämnden etc bereds av valberedningen. Om du vill komma i kontakt med valberedningen, mejla valberedningen@volleyboll.se.

Så blir föreningen röstberättigad
För att ha rösträtt vid årsmöten och extra årsmöten i Svenska Volleybollförbundet och dess SDF ska medlemsföreningarna i förväg förse Svenska Volleybollförbundet med verksamhetsberättelse och årsredovisningar med revisionsberättelser från föreningens årsmöten och extra årsmöten senast den 31 december varje år. Handlingarna ska vara yngre än 12 månader för att rösträtt ska erhållas.

Lägg förslag
Såväl förbundsstyrelsen som medlemsförening och SDF får lägga förslag, så kallade motioner, som behandlas av årsmötet. Motioner från förening eller SDF som ska behandlas vid årsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet.

Sponsorer