Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL
Montage: Joakim Bengtsson, Foto: Robert Boman, Glenn T Unger

Kidsvolley (level 1-3)

Kidsvolley är spelformen för barn upp till cirka 9 år. Flickor och pojkar spelar tillsammans och får lära sig volleybollens grunder. Fokus ligger på rörelse, glädje och lagkänsla snarare än på resultat och prestation.

Kidsvolley är enkelt, insteget är lågt och skiljer sig på många sätt från traditionell volleyboll. Spelarna får både fånga och kasta bollen, dessutom spelas kidsvolley på mindre plan och med lågt nät. Spelformen består av tre nivåer, Level 1, Level 2 och Level 3 där utmaningen ökar för varje nivå. Kidsvolley är kul! Det lägger på ett lekfullt sätt grunden för ett aktivt liv och välkomnar barnen till världens bästa idrott!

Det finns tre nivåer i kidsvolley:

 • Level 1
 • Level 2
 • Level 3

Det är kunskaper mer än ålder som styr när man "levlar" upp till högre nivåer. Kidsvolley är enkelt att förstå, lära sig och spela. Gemensamt för alla tre levlar är:

 • Det är 4 spelare i varje lag på banan.
 • Det spelas på badmintonplanens yttre linjer och näthöjden är 200 cm.

Reglerna för de olika levlarna presenteras i korthet nedan. Fullständiga regler av Kidsvolley level 1-3 finns att hitta i dokumentsbanken.

Level 1

 • Spelet sätts igång med att en spelare från valfri position på banan kastar bollen över nätet.
 • Bollen ska fångas och sedan kastas över nätet. Spelaren får inte förflytta sig med bollen. Är avståndet till nätet för stort så får man kasta bollen till en medspelare som i sin tur kastar bollen över nätet.
 • När en spelare i det egna laget kastar bollen över nätet roterar spelarna i laget en position (medsols).
 • Bollen är död när: bollen inte fångas, kastas i nätet eller utanför banan.
  När bollen är död lämnar spelaren som har begått felet banan. Ett nytt kast sätter igång spelet igen.
 • En fångad boll, kastad från motståndarlaget, betyder att en spelare befrias och åter får komma in på banan.
  Poäng utdelas varje gång motståndarnas bana är tom på spelare.

Level 2

 • Spelet sätts igång med underarmsserve från valfri position på banan. Den spelare som har bollen servar.
 • Bollen ska fångas och sedan kastas över nätet. Spelaren får inte förflytta sig med bollen. Är avståndet till nätet för stort så får man kasta bollen till en medspelare som i sin tur kastar bollen över nätet.
 • När en spelare i det egna laget kastar bollen över nätet roterar spelarna i laget en position (medsols).
 • Bollen är död när: bollen inte fångas, kastas eller servas i nätet eller utanför banan.
  När bollen är död lämnar spelaren som har begått felet banan. En ny serve sätter igång spelet igen.
 • Tre fångade bollar i rad av laget, betyder att en spelare befrias och åter får komma in på banan.
  Poäng utdelas varje gång motståndarnas bana är tom på spelare.

Level 3

 • Spelet sätts igång med underarmsserve från valfri position på banan. Den spelare som har bollen servar.
 • Bollen ska kastas över nätet med bagger-, fingerslag-, eller smashkast från där bollen fångats.
 • När en spelare i det egna laget kastar bollen över nätet roterar spelarna i laget en position (medsols).
 • Bollen är död när: bollen inte fångas, kastas eller servas i nätet eller utanför banan. När bollen är död lämnar spelaren som har begått felet banan.
 • Spelare blir befriad av att bollen mottas med fingerslag eller bagger till en medspelare, som fångar bollen och kastar den över nätet.
  När endast en spelare är kvar på banan, får spelaren ta emot bollen med fingerslag eller bagger och fånga den själv för att befria en medspelare.
 • Laget kan göra en befrielseaktion med fullt lag på banan, d v s bollen mottas med fingerslag eller bagger till en medspelare, som fångar bollen och kastar den över nätet. Varje gång som laget klarar detta får laget en bonuspoäng.
 • Tre poäng utdelas varje gång motståndarnas bana är tom på spelare.

I kidsvolley fokuserar vi på att ha roligt tillsammans med kompisar istället för på resultat och prestation.

 • En kidsvolleytävling ska i första hand vara rolig
 • Barn, ledare och andra runtomkring umgås med andra utövare av idrotten oberoende av lag- eller klubbtillhörighet
 • laget försöker vinna men det gör ingenting om man förlorar

Distrikten ordnar tävlingar
Distrikten ordnar kidsvolleytävlingar så att lagen inte behöver åka långa sträckor för att vara med på tävling.

Spelarna ska ha licens
För att tävla ska alla barnen i laget ha licens i Svenska Volleybollförbundet. I licensen ingår en olycksfallsförsäkring. Det är föreningens ansvar att alla spelare har giltig licens.

Så här är tävlingarna upplagda
Kidsvolleytävlingarna startas med en samling och avslutas med gemensam prisutdelning. Tävlingen genomförs med ett gruppspel och avslutas med ett slutspel, som även det är i gruppspelsform. Totalt brukar tävlingarna ta 3-4 timmar att genomföra.

Matcher
Varje match spelas på tid. I reglerna står det 10 minuter men de kan vara lite kortare eller längre. Matcherna startar och avslutas samtidigt och samtliga matcher annonseras ut innan de går igång.

Medaljer
Medaljen ska finnas med på alla Kidsvolleyturneringar och delas ut till samtliga spelare. Hör av dig till ditt info@volleyboll.se senast tre veckor före turnering för att beställa medaljer. De beställs till självkostnadspris. Ange följande vid beställning:

 • antal medaljer
 • förening
 • adress
 • telefon

Varför spelar barn kidsvolley?
- Kidsvolley är ett enkelt spel som är lätt att lära och lätt att utföra, vilket gör att barn redan i 6-7 årsåldern kan utföra spelet.

Hur vinner laget poäng i kidsvolley?
- När alla spelare i ett lag är utbrända. Då blir det "game over", vilket innebär att ett poäng delas ut och att spelet återupptas med hela laget på banan.

Vad är bonuspoäng?
- Bonuspopäng får laget på level 3 då man, med hela laget på banan, spelar ett fingerslag eller en bagger till en lagkamrat som fångar och kastar bollen över nätet.

Kan man få bonuspoäng i alla lägen?
- Nej, bara med alla spelare på banan. När man har brända spelare använder man spel till kompis för att befria, men det ger inga poäng.

Hur spelas matcherna?
- På tid. I reglerna står 10 minuter. Det är helt ok att spela både kortare och längre. Speciellt i träningssituation kan man köra kortare.

Vem vinner en match?
- I första hand det lag med flest poäng.
- Är poängställningen lika, då vinner laget med flest spelare kvar på banan.
- Om det fortfarande inte går att skilja på lagen avgörs matchen med sten, sax o påse.

Varför heter det level i stället för nivå?
- Anpassat till modernt språkbruk för unga, man levlar både i kidsvolley och i dataspelen.

När levlar man?
- Man bestämmer själv när det är dags att levla.

Kan lag på olika level spela mot varandra?
- Javisst, det går utmärkt att spela mot ett lag som befinner sig på en annan level. Level 1 och 2 är lämpliga att spela mot varandra.

Vilken storlek på bana och med vilken näthöjd spelas kidsvolley på?
- Kidsvolley spelas på 200 cm och det är badmintonplanens yttre linjer som utgör spelplanen.
- 6 x 6 meter för varje planhalva.

Vilken typ av boll ska man spela med?
- Valet av boll är inte så viktigt, men Svensk volleyboll rekommenderar två olika bollar: De yngsta spelar med Mikasa SKV5 och för de lite äldre SYV 5. .

I vår hall finns inte förutsättningar för kidsvolley, vad gör vi då?
- Uppvakta kommunen/hallägaren så att utrustning köps in. Kolla även om det finns golvhylsor för både badminton och volleyboll. Normalt är det samma diameter på golvhylsorna varför det vanligen är så att volleybollstolparna passar i hålen vid badmintonplan. I så fall är det bättre att använda de normala volleybollstolparna därför att man då oftast kan justera näthöjen på ett enkelt sätt. Man kanske bara behöver komplettera med ett par stolpar i så fall då det oftast finns fler badmintonbanor än volleybollplaner i hallarna.

- Det spelar egentligen inte så stor roll vad man har för material. Barnen bryr sig inte. Det går att spela kidsvolley över bommar eller att använda exempelvis kidsvolleybandet.

Var får man tag i nät och stolpar för kidsvolley?
- Såväl bollar som nät och stolpar säljs av Basesport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får man spela över bollen med ett volleybollslag?
- Nej, man kastar över bollen. Enda gången ett fingerslag eller bagger används är på level 3.

Får man kasta över bollen hur man vill?
- På level 1 och på level 2 får man kasta hur man vill.
- På level 3 används enbart fingerslagskast, baggerkast och smashkast. Vid alla andra typer av kast blir kastaren bränd!

Vem dömer?
- Varje lag har en coach som dömer sitt lag. Hur laget på andra sidan nätet gör "angår" bara det laget.

Hur hård ska bedömningen vara?
- Eftersom det är unga barn som är målgruppen ska man givetvis vara väldigt givmild i de situationer som uppstår och hellre fria än fälla.

Om det inte är självklart vem som blivit bränd, hur gör man då?
- I princip kan man dela upp planen i fyra delar och sedan bränns den spelare som står i den sektor där bollen gick i golvet.
- Man kan vara lite uppmärksam på att spelare med lite sämre bollkontroll blir kvar lite oftare på banan vid dessa tillfällen. Bättre att en duktigare spelare kommer ut än att en sämre åker in och ut från planen hela tiden.
- Man kan låta sten, sax och påse avgöra vem som blir bränd.

I alla volleybollspel ska det lag som vann bollen serva nästa gång. Varför är det inte så i kidsvolley?
- I första hand för att tempot i spelet ska hållas uppe men även för att det inte finns någon direkt serverätt utan den spelare som är närmast bollen sätter igång spelet.

Hur gör man om man är fem spelare?
- En spelare startar utanför banan och står först på tur för att komma in igen. Han eller hon får komma in på planen efter att en av spelarna på banan blivit bränd och efter att laget befriat en spelare. D v s man roterar inte in spelare som man exempelvis gör i fyranna.

Hur kommer man in efter att ha blivit bränd på level 2?
- Den brända spelaren får återkomma tillbaka i spel efter att det egna laget fångat bollen tre gånger i rad.
- Just det med "i rad" är viktigt. Går bollen i golvet och en annan spelare blir bränd, då blir den första spelaren "nollad" och får börja räkna på nytt.
- Om det är fler än en spelare bränd så köar dessa. När den första spelaren i kön återgår i spelet, då är det dags för nästa spelare att börja räkna lagets fångster.

Vem är det som håller koll på att spelarna utanför planen kommer in vid rätt tillfälle?
- Det är spelaren med hjälp av sin coach som räknar antalet gånger som laget fångat bollen.
- Den brända spelaren visar hur många gånger som laget har fångat bollen genom att hålla upp en hand och visa antalet med fingrarna.

Påverkar det den brända spelarens räkningen av lagets fångningar om det andra laget gör ett fel (ex kastar bollen i nät eller utanför linjen)?
- Nej, det påverkar inte.

Det står i reglerna att en spelare inte "får värma bollen", men hur lång tid får man egentligen hålla i bollen innan den måste kastas iväg?
- Det finns inte reglerat utan det avgörs med det sunda förnuftet beroende på åldern och erfarenheten på spelaren.

Vad händer om man håller bollen för länge?
- Då blir spelaren bränd.

Uppställningarna, hur ska de se ut?
- 4 spelare, då står man i en rektangel
- 3 spelare bildar en triangel med spetsen riktad mot nätet
- 2 spelare står i bredd (roterar som vanligt)

När en spelare kommer in efter att ha varit bränd, ska han eller hon ta sin plats i rotationskedjan?
- Nej, det är bara att kliva in på första bästa lediga plats.

När ska man rotera?
- Laget kastar iväg bollen och roterar sedan direkt.

Vad händer om laget glömmer rotera?
- En spelare blir bränd. Man får komma överens om vem som ska ut.
- Givmild bedömning på de allra yngsta spelarna.

Ska man rotera vid serve/servekast?
- Ja, laget roterar alltid så fort man kastar eller servar bollen.

Får man passa inom laget?
- Det finns tre (bara 3) tillfällen som det är tillåtet att passa bollen inom laget.
- Om en spelare står så långt ifrån nät att spelaren inte klarar av att kasta bollen så långt att den går över nätet, då kan man kasta bollen till en kompis.
- På level 3 passar man för att befria en bränd spelare.
- På level 3 om man är fullt lag på banan.

Eftersom man får passa bollen, med fingerslag eller bagger, för att frita en bränd spelare på level 3, får man då passa varandra även om laget är fulltaligt?
- Nej, bara vid fritagning.
- Ja, när man är fullt lag på banan, då kan man spela till sig en bonuspoäng genom att passa.

Vad händer om man i alla fall passar bollen inom laget?
- Den spelare som spelade iväg bollen blir bränd.

Om en spelare på level 3 försöker spela ett fingerslag eller en bagger som sedan inte fångas, vad händer då?
- Då bestämmer coachen om det var spelaren som försökte spela eller den som försökte fånga som missade.
- En spelare blir alltid bränd om bollen tar i golvet.

Om en spelare försöker fånga bollen men misslyckas så att den studsar vidare till en lagkamrat som i sin tur fångar den. Är det tillåtet eller blir man bränd?
- Ingen av spelarna blir brända.

Vad händer när bollen rör nätet?
- Om bollen går över till motståndarens sida händer ingenting. Om bollen däremot studsar tillbaka till egen planhalva är spelaren som kastat bollen bränd.

Sponsorer